Onze missie

Slokdarmkanker is een complexe kanker

Slokdarmkanker is een zeldzame en complexe kanker. In België worden jaarlijks ongeveer 1500 nieuwe diagnoses van slokdarmkanker gesteld. Hieronder vindt u een infographic met de alarmsignalen die kunnen wijzen op slokdarmkanker.

Voor een groot deel van de patiënten met slokdarmkanker maakt een chirurgische behandeling deel uit van het zorgtraject. Om hen toegang te garanderen tot een ervaren en gespecialiseerd zorgteam, is complexe slokdarmchirurgie vanaf juli 2019 gecentraliseerd in een beperkt aantal referentiecentra. Door een dergelijke complexe ingreep te laten uitvoeren door een ervaren team vermindert de kans op complicaties tijdens en na de operatie, en verhogen de genezingskansen.


Het Slokdarmcentrum West-Vlaanderen is het enige expertisecentrum in de provincie voor slokdarmchirurgie en werkt daarbij nauw samen met verschillende partnerziekenhuizen voor een accurate diagnose, optimale voorbereiding op de behandeling, de juiste medische en paramedische ondersteuning en aangepaste nabehandelingen.

Het Slokdarmcentrum West-Vlaanderen heeft een jarenlange ervaring in de chirurgische behandeling van slokdarmkanker en voert sinds de centralisatie een vijftigtal ingrepen uit op jaarbasis. Naast de minimaal invasieve behandelingen (laparoscopische en thoracoscopische chirurgie), zetten we ook sterk in op klinische studies, innovatieve technieken en de moleculaire diagnostiek.

Het Slokdarmcentrum West-Vlaanderen werkt nauw samen met de eerstelijnszorg en de ziekenhuizen uit de brede regio aan de uitbouw van een patiëntgericht zorgprogramma voor slokdarmchirurgie. Dat gemeenschappelijke zorgprogramma focust op een snelle en accurate diagnose, optimale voorbereiding op uw behandeling, medische en paramedische ondersteuning en aangepaste nabehandelingen.

Ook de toegankelijkheid en vlotte doorstroom zijn belangrijk. Na doorverwijzing door de huisarts, kunt u als patiënt uw zorgtraject aanvangen in het nabijgelegen centrum. Daarna wordt u automatisch verwezen en begeleid door de vertrouwde zorgverleners naar het Slokdarmcentrum West-Vlaanderen, het referentiecentrum voor slokdarmchirurgie. In ons centrum bespreken we binnen de week uw dossier op een gespecialiseerd multidisciplinair oncologisch consult. Dit heeft als doel om, samen met u, zo snel als mogelijk tot het juiste behandelingsplan te komen. De operatie vindt plaats in het AZ Delta te Roeselare. Hier kunt u voor de chirurgische behandeling van uw aandoening rekenen op een ervaren en gespecialiseerd multidisciplinair zorgteam dat 24/7 klaarstaat. Naast chirurgen (waaronder uw vertrouwde chirurg) en een gespecialiseerd OK-team, maken er oncologen, intensivisten, interventieradiologen, gastro-enterologen en gespecialiseerde paramedici deel van uit.

Wanneer het medisch verantwoord en gewenst is, kunt u na een initiële herstelperiode terug naar uw lokale ziekenhuis overgebracht worden om dichter bij uw familie te herstellen. De keten van zorgverleners doet er alles aan om uw nodige nabehandelingen dicht bij huis te organiseren.

Tot slot

Preventie en vroege diagnostiek moet aangemoedigd worden via campagnes, congressen en voordrachten, vooral wanneer je weet dat slokdarmkanker chirurgisch kan verwijderd worden wanneer dit in een vroeg stadium wordt gevonden. Naast het onderstrepen van de risicofactoren zoals het roken, alcoholverbruik en obesitas moet ook het vroegtijdig onderzoek bij deze aandoening gestimuleerd worden. 

Met het Slokdarmcentrum zullen we meewerken aan een betere preventie, screening en behandeling van slokdarmkanker. De rehabilitatie moet nog beter en de overleving moet verder stijgen. Er moet meer data verzameld worden en deze moet grensoverschrijdend kunnen uitgewisseld worden. Deze gezamenlijke inspanningen zijn de enige manier om vooruitgang te boeken in de strijd tegen deze dodelijke ziekte.

©2020 Slokdarmcentrum West-Vlaanderen, alle rechten voorbehouden
Mogelijk gemaakt door Webnode
Maak een gratis website. Deze website werd gemaakt met Webnode. Maak jouw eigen website vandaag nog gratis! Begin